Learn Polish - the Kowalski family, part 1

Watch the video a few times. Study transcript and translation to understand it.

Transcript

× Please Login or Sign up to see transcript

Jan Kowalski ma 42 lata, mieszka w Polsce i pracuje w szkole jako nauczyciel. On mieszka razem ze swoją rodziną niedaleko Warszawy. W rodzinie Jana są cztery osoby: on sam, jego żona Anna, jego syn Tomek i jego córka Monika.

Jan Kowalski is 42, lives in Poland and works a teacher. He lives together with his family not far from Warsaw. In Jan’s family there are four people: himself, his wife Anna, his son Tomek and his daughter Monika.

Anna ma 38 lat i pracuje w banku jako kasjerka. Tomek jest starszy od Moniki, ma 20 lat i studiuje informatykę na uniwersytecie. Monika jest najmłodsza w rodzinie, ma 15 lat i chodzi do gimnazjum.

Anna is 38 and works in a bank as a cashier. Tomek is older than Monika, he is 20 and studies IT at the university. Monika is the youngest in the family, she is 15 and goes to secondary school.

Rodzina Kowalskich mieszka w dużym domu z ogrodem. W domu są trzy sypialnie, salon, kuchnia i dwie łazienki. Jest też biuro, w którym Jan często przygotowuje się do lekcji. Jan jest nauczycielem języka angielskiego.

The Kowalski family live in a large house with the garden. In the house there are three bedrooms, living room, kitchen and two bathrooms. There is also an office where Jan often prepares for his lessons. Jan is an English language teacher.