In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

wysłać list

to send a letter

przykro mi

I'm sorry

co się stało?

what happened?

dlaczego

why

robić zakupy

to do shopping

posprzątać w domu

to clean the house

przykro mi

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdm9FIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b6cd2ac99057329de88ecae965fae4e6755309f1/przykro-mi.mp3

I'm sorry

wysłać list

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdjhFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--86eda9e9a30fcffb059c4c591163753b5d317ae5/wyslac-list.mp3

to send a letter

co się stało?

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmNFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--903b9e67ed1ec80c6e9e4e091b6abae0983836a4/co-sie-stalo.mp3

what happened?

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Gdzie jest moja siostra?

Gdzie jest moja siostra?

Where is my sister?

Dzisiaj jest sobota.

Today is Saturday.

Moja siostra odwiedza mnie w każdą sobotę, ale dzisiaj jej tu nie ma.

My sister visits me every Saturday, but she is not here today.

Jestem smutna, ponieważ bardzo tęsknię za moją siostrą.

I am sad because I miss my sister very much.

Moja siostra ma na imię Ania i ona jest moją najlepszą przyjaciółką.

My sister's name is Ania and she is my best friend.

Muszę do niej zadzwonić, bo nie wiem, co się stało i dlaczego jej tu nie ma.

I have to call her because I don't know what happened and why she's not here.

„Cześć Aniu, gdzie jesteś? Co się stało? Dlaczego nie ma cię w moim domu?

"Hi, Anna, where are you? What happened? Why aren't you at my house?

„Cześć Gosiu! Przykro mi, ale nie mogę cię dzisiaj odwiedzić. Jestem bardzo zajęta.”

"Hello, Gosia! I'm sorry but I can't visit you today. I am very busy."

„Ale Aniu, odwiedzasz mnie w każdy weekend. Dlaczego jesteś zajęta?”

"But Anna, you visit me every weekend. Why are you busy? "

„Wiem, wiem, bardzo mi przykro, ale zaraz muszę iść do supermarketu zrobić zakupy. Potem muszę posprzątać w domu, odebrać samochód od mechanika i iść na pocztę wysłać list. Niestety nie mogę cię dzisiaj odwiedzić bo nie mam czasu”

"I know, I know, I'm very sorry, but I have to go to the supermarket to shop. Then I have to clean the house, pick up the car from the mechanic and go to the post office to send a letter. Unfortunately, I can't visit you today because I don't have time "

“Rozumiem Aniu, nie ma sprawy. Rzeczywiście jesteś zajęta. Jeśli chcesz, to mogę ci pomóc w zakupach”.

"I understand Ania, it's okay. You are indeed busy. If you want, I can help you with shopping. "

“Świetny pomysł, dziękuję. Spotkajmy się przed supermarketem za pół godziny. ”

"Great idea, thank you. Let's meet in front of the supermarket in half an hour. "

“Doskonale, przy okazji sama zrobię zakupy. Do zobaczenia za pół godziny!”

"Perfect, by the way, I'll do the shopping myself. See you in half an hour! "

“Do zobaczenia!”

"See you!"

Quiz

Choose the correct answer

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • siostra sister
 • odwiedzać kogoś to visit someone
 • smutny, smutna, smutne sad
 • tęsknić to miss
 • mam na imię Ania my name is Ania
 • co się stało? what happened?
 • dlaczego why
 • przykro mi I'm sorry
 • iść do supermarketu to go to the supermarket
 • robić zakupy to do shopping
 • posprzątać w domu to clean the house
 • iść na pocztę to go to the post office
 • wysłać list to send a letter
 • nie ma sprawy no problem
 • nie mam czasu I don't have time
 • za pół godziny in half an hour
 • niestety unfortunately
 • jestem zajęty, zajęta I'm busy

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

I'm busy

sad

to do shopping

to clean the house

in half an hour

robić zakupy posprzątać w domu smutny, smutna, smutne jestem zajęty, zajęta za pół godziny
Sorry, try again.