In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

szafa

wardrobe

wkładać

to put

musieć

to have to

sprzątać, posprzątać

to clean

układać

to fold

brudny

dirty

układać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGtmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5be2d725b54475893733d541cedb20640221ddc3/ukladac.mp3

to fold

szafa

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWdKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--414411d7945e4c32f63cb58e412ed5d69d58d3d0/szafa.mp3

wardrobe

wkładać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdG9mIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0d9bad269460b6eb5c13b5571f18e0eff6df4252/wkladac.mp3

to put

sprzątać, posprzątać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdFFmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e087b8c6bc6dd0fdef590fc380e7538f79193294/sprzatac.mp3

to clean

musieć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGNmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d470d78de32c225af67f8d346a3cff007633c453/musiec.mp3

to have to

Translate this into Polish (drag and drop).

Ewa sprząta swój pokój

Ewa sprząta swój pokój

Ewa cleans her room

W pokoju Ewy jest bałagan.

Eva's room is a mess.

Ona musi posprzątać swój pokój.

She needs to clean her room.

Ewa układa swoje ubrania.

Ewa is folding her clothes.

I wkłada je do szafy.

And puts them in the wardrobe.

Następnie sprząta swoje biurko.

Then she cleans her desk.

I myje brudne okno.

And washes the dirty window.

Potem Ewa ściera kurz z mebli.

Then Eve wipes the dust off the furniture.

Na koniec odkurza dywan.

Finally, he vacuums the carpet.

Ewa jest bardzo zmęczona.

Eve is very tired.

Ale cieszy się, że jej pokój jest czysty.

But she's glad that her room is clean.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

  • brudny dirty
  • szafa wardrobe
  • okno window
  • sprzątać, posprzątać to clean
  • bałagan mess
  • musieć to have to
  • układać to fold
  • wkładać to put
  • następnie next
  • myć to wash

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

to fold

next

dirty

wardrobe

mess

następnie bałagan szafa układać brudny