In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

następnie

next

brudny

dirty

musieć

to have to

okno

window

sprzątać, posprzątać

to clean

bałagan

mess

brudny

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzRJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--57ccba7180bdf657f77bc805d47e0d3cf7d6aa07/brudny.mp3

dirty

musieć

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGNmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d470d78de32c225af67f8d346a3cff007633c453/musiec.mp3

to have to

następnie

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdHNmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3fb52340bf821a56bb9ea5d79756ac9c3bdaf00e/nastepnie.mp3

next

Translate this into Polish.

Sorry, try again.
Correct!

Ewa sprząta swój pokój

Ewa sprząta swój pokój

Ewa cleans her room

W pokoju Ewy jest bałagan.

Eva's room is a mess.

Ona musi posprzątać swój pokój.

She needs to clean her room.

Ewa układa swoje ubrania.

Ewa is folding her clothes.

I wkłada je do szafy.

And puts them in the wardrobe.

Następnie sprząta swoje biurko.

Then she cleans her desk.

I myje brudne okno.

And washes the dirty window.

Potem Ewa ściera kurz z mebli.

Then Eve wipes the dust off the furniture.

Na koniec odkurza dywan.

Finally, he vacuums the carpet.

Ewa jest bardzo zmęczona.

Eve is very tired.

Ale cieszy się, że jej pokój jest czysty.

But she's glad that her room is clean.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

  • sprzątać, posprzątać to clean
  • bałagan mess
  • musieć to have to
  • układać to fold
  • wkładać to put
  • szafa wardrobe
  • następnie next
  • myć to wash
  • brudny dirty
  • okno window

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

wardrobe

to clean

next

dirty

window

sprzątać, posprzątać następnie okno szafa brudny
Sorry, try again.