In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

płaski

flat (adj.)

teraz

now

głęboki

deep

robić

to do, make something

najpierw

first, to begin with

pomagać

to help

płaski

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDBoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccf14208b42e911bfd5d9e2e02220b8c6e9a4919/plaski.mp3

flat (adj.)

robić

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa3NmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--80f3bcfe397884c14f2ad95c91f64a488c4756f4/robic.mp3

to do, make something

teraz

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWtoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8c4489a291f4e9be8d0212f811181030ba3befaf/teraz.mp3

now

najpierw

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGtoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c3684052171a8fb62bcb72a3b01196dd593a31bd/najpierw.mp3

first, to begin with

głęboki

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbG9oIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1a8e19c132cbe9200098d05fd3633bed4b874d69/gleboki.mp3

deep

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, try again.
Correct!

Ewa pomaga mamie

Ewa pomaga mamie

Ewa helps her mom

Dzisiaj jest niedziela.

Today is Sunday.

Wszyscy są głodni i czekają na obiad.

Everyone is hungry and waiting for dinner.

Co robi Ewa?

What is Ewa doing?

Ewa pomaga swojej mamie i nakrywa do stołu.

Ewa helps her mother and sets the table.

Najpierw kładzie na stole talerze.

First, she puts the plates on the table.

Głęboki talerz jest do zupy.

The deep plate is for the soup.

Płaski talerz jest do drugiego dania.

The flat plate is for the main course.

Potem Ewa kładzie na stole łyżki, noże i widelce.

Then, Ewa puts on the table spoons, knives, and forks.

Na koniec Ewa kładzie na stole cztery szklanki.

Finally, Ewa puts four glasses on the table.

Teraz wszystko jest już gotowe.

Now everything is ready.

Rodzina siada do stołu.

The family sits down at the table.

Anna może już podawać obiad.

Anna can serve dinner now.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • głodny, głodna, głodne hungry
 • czekać to wait
 • obiad dinner
 • cztery 4
 • stół table
 • łyżka spoon
 • niedziela Sunday
 • kłaść to put
 • robić to do, make something
 • szklanka glass
 • talerz plate
 • zupa soup
 • pomagać to help
 • nakrywać do stołu to set the table
 • najpierw first, to begin with
 • głęboki deep
 • płaski flat (adj.)
 • pierwsze danie starter, first dish
 • drugie danie main course
 • potem then
 • nóż knife
 • widelec fork
 • teraz now

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

table

spoon

to help

hungry

to do, make something

stół pomagać łyżka robić głodny, głodna, głodne
Sorry, try again.