In this lesson you will learn following phrases. Click the image to hear pronunciation.

jadalnia

dining room

biuro

office

fotel

armchair

biurko

desk

pierwsze piętro

first floor

klawiatura

keyboard

fotel

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjhoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--014c092abc3bd7be0c857bf08b6cbd9d4253f006/fotel.mp3

armchair

pierwsze piętro

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb01oIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e6b5d96e21c95709dbdd7ede332a06e5ef31ad0a/pierwsze-pietro.mp3

first floor

biurko

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTRmIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8730f302ea2c0cfc09d39ab82c4f1a29a103a9c0/biurko.mp3

desk

jadalnia

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb29oIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d8928348dd8eaf8ddfff48a4f10da056683f4cfb/jadalnia.mp3

dining room

biuro

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdlVLIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--97a06b94e7604100d41ca89769ad5b5c6a134034/biuro.mp3

office

Translate this into Polish (drag and drop).

Sorry, try again.
Correct!

Dom

Dom

House

Anna, Wojtek, Ewa i Adam mieszkają w ładnym domu niedaleko Krakowa.

Anna, Wojtek, Eve and Adam live in a nice house near Krakow.

Na parterze domu jest salon, biuro, kuchnia, sypialnia rodziców i mała łazienka. 

On the ground floor of the house, there is a living room, an office, a kitchen, the parents' bedroom and a small bathroom. 

W biurze jest biurko, krzesło i skórzany fotel.

In the office, there is a desk, a chair and a leather armchair.

Na biurku jest komputer, monitor, klawiatura, myszka i głośniki. 

On the desk, there is a computer, monitor, keyboard, mouse and speakers. 

Od czasu do czasu Anna pracuje w biurze i przygotowuje lekcje dla swoich uczniów.

From time to time Anna works in the office and prepares lessons for her students.

Na pierwszym piętrze jest łazienka i dwa pokoje.

On the first floor, there is a bathroom and two rooms.

Większy pokój jest Adama, mniejszy pokój jest Ewy. 

The bigger room is Adam's, the smaller room is Eve's. 

W łazience na piętrze jest wanna. 

The bathroom on the first floor has a bathtub. 

W łazience na parterze jest prysznic.

The bathroom on the ground floor has a shower.

W domu nie ma jadalni i rodzina je posiłki przy stole w kuchni.

There is no dining room in the house and the family eats their meals at the kitchen table.

Za domem jest mały ogród.  

There is a small garden behind the house. 

W lecie, gdy jest ciepło, cała rodzina spędza tam dużo czasu.

In summer, when it is warm, the whole family spends a lot of time there.

This is important vocabulary from the previous section. Play the sounds and practice pronunciation.

 • rodzice parents
 • sypialnia bedroom
 • pokój room
 • biuro office
 • łazienka bathroom
 • ładny, ładna pretty
 • klawiatura keyboard
 • myszka (computer) mouse
 • głośnik loudspeaker
 • biurko desk
 • parter ground floor
 • salon living room
 • krzesło chair
 • fotel armchair
 • pierwsze piętro first floor
 • wanna bathtub
 • prysznic shower
 • jadalnia dining room

Drag and drop words and expressions to their correct translations.

bathroom

shower

loudspeaker

living room

keyboard

łazienka głośnik klawiatura prysznic salon
Sorry, try again.